^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


13 września nastąpił odbiór robót w ramach zadania Remont dróg gminnych w miejscowościach Grabanina, Kąty, Toki, Nowy Żmigród, Łysa Góra oraz uporządkowanie placu koło Domu Ludowego w Starym Żmigrodzie.

 

 

Zadania zrealizowano z budżetu gminy, w tym funduszy sołeckich. Najważniejszym zadaniem było wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Łysej Górze − realizacja inwestycji stała się możliwa po długim okresie związanym z regulacją prawną gruntów.

Wykonywane inwestycje są kolejnym krokiem systematycznej poprawy stanu dróg gminnych. Do 29 września zmodernizowana zostanie droga w Skalniku (nr 63, 684, 702/1, 750/1 w km 0+000; 0+980) oraz Starym Żmigrodzie (nr 1601, 1710 w km 0−000; 500).

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy