^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na terenie sołectwa Kąty w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011–2016 uchwalonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w listopadzie 2011  r., realizowane jest zadanie pn. "Cztery kąty i piec piąty". Polega ono na wykonaniu remontu drogi gminnej nr 1553 oraz punktu widokowego przy tej drodze.

 

 

Podkarpacki Program Odnowy Wsi wspiera realizację operacji finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, ujętych w sołeckich strategiach rozwoju.

Realizowane zadanie wpisuje się w wypracowaną sołecką strategią rozwoju wsi Kąty, a zostało ono zatwierdzone do ujęcia w strategii podczas zebrania wiejskiego w dniu 8 lipca br. Wartość inwestycji wynosi 21 782,84 zł – pomoc otrzymana przez Gminę w ramach programu to 10 000 zł, natomiast pozostała kwota to środki budżetu gminy (w tym fundusz sołecki).

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy