^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Trwają remonty dróg gminnych w miejscowościach Grabanina (nr ewid. 113512 „Haczów”, km 0+080 – 0+130), Kąty (nr ewid. 1566 „Do Woźniaka ”, km 0+000 – 0+080), Toki (nr ewid. 491 „Na zapłociach”, km 0+400 – 0+480), Nowy Żmigród („Łącznik” – ulica Podwale i Wałowa, km 0+000-0+020), Łysa Góra („Do cmentarza”, km 0+000 – 0+345) oraz porządkowanie placu koło Domu Ludowego w Starym Żmigrodzie.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759, z późn. zm.), w prowadzonym przez Gminę Nowy Żmigród postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 144 607,39 PLN brutto.

Zadania realizowane są z budżetu gminy, w tym funduszy sołeckich.

Remonty zostaną wykonane do 31 sierpnia br. Najważniejszym zadaniem jest wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Łysej Górze − wykonanie inwestycji stało się możliwe po długim okresie związanym z regulacją prawną gruntów.

Wykonywane inwestycje są kolejnym krokiem systematycznej poprawy stanu dróg gminnych. Do 29 września zmodernizowana zostanie droga w Skalniku (nr 63, 684, 702/1, 750/1 w km 0+000; 0+980) oraz Starym Żmigrodzie (nr 1601, 1710 w km 0−000; 500).

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy