^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Dzień 1 sierpnia jest od wielu lat symboliczną datą w polskim kalendarzu. W tym dniu cała Polska czci pamięć i oddaje hołd bohaterskim żołnierzom Powstania Warszawskiego oraz mieszkańcom stolicy poległym i zamordowanym w czasie powstania. Powstanie Warszawskie, którego 68. rocznica przypada w bieżącym roku, zajmuje szczególne miejsce na kartach historii niepodległościowych zrywów narodu, ze względu na wyjątkowe bohaterstwo i tragizm losów jego uczestników. Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego oraz lud Warszawy, którzy w czasie 63 dni powstania za swój patriotyzm i niezłomną postawę ponieśli hekatombę ofiar, mają poczesne miejsce w narodowym panteonie.

 

Wzorem lat ubiegłych w dniu 1 sierpnia 2012 r. o godz. 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe. Dźwięk syren w rocznicę godziny "W" − stający się atrybutem obchodów rocznicowych, mający wymiar symbolu − niech skłoni nas do chwili refleksji nad ofiarą Powstańców Warszawskich i mieszkańców stolicy, jaką złożyli na ołtarzu Ojczyzny.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy