^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


29 czerwca uczniowie zakończyli rok szkolny i w ten sposób rozpoczęły się wakacje. Dla jednych to czas wyjazdów nad morze  i w góry, inni spędzają czas w domu. Dla tych dzieci z inicjatywy Wójta Gminy Nowy Żmigród w tym roku powstały Wakacyjne Świetlice finansowane z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Funkcjonują one w 3 miejscowościach gminy Nowy Żmigród – Grabaninie, Łężynach i Kątach.

 

 

 

Zadaniem świetlic jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej, poprawa sprawności fizycznej oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Dla zainteresowanych udziałem w zajęciach przewidziano: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, wycieczki oraz zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, muzyczne i kulinarne, a także  spotkania z ciekawymi ludźmi − policjant, strażak, miejscowy rolnik, treser psów czy leśniczy.

Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu – planowane 54 godziny opieki świetlicowej w każdej miejscowości rozdzielono pomiędzy 3 grupy wiekowe. W zajęciach uczestniczą dzieci które zapisały się u wychowawców w wyznaczonym terminie i dostarczyły  pisemną zgodę rodziców. Łącznie w świetlicach przebywa ok. 100 osób. Zajęcia rozpoczęły się 10 lipca i trwać będą do 16 sierpnia br.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy