^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

 21 lipca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z Mieszkańcami Gminy dotyczące projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Krzysztof Augustyn i powitał zebranych mieszkańców oraz przybyłych na spotkanie gości: Panią Marię Lignar – dyrektor biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz niezależnych ekspertów z dziedziny solarnej Panów Tadeusza Ślusarczyka i Stanisława Nowackiego. Następnie Pani Maria Lignar opowiedziała o historii Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz przedstawiła historię projektu, jego założenia, warunki podpisania umowy z mieszkańcami na wykonanie instalacji solarnej, jak również planowany harmonogram realizacji projektu. Panowie Tadeusz Ślusarczyk i Stanisław Nowacki zaprezentowali budowę poszczególnych rodzajów kolektorów oraz  techniczne różnice pomiędzy kolektorami płaskimi a próżniowymi, opisali zasady montażu instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz  wytłumaczyli jakich błędów najczęściej unikać. Po zakończonych prezentacjach padły liczne pytania ze strony mieszkańców.

Informujemy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową umożliwiającą uczestnictwo w projekcie. W razie pytań i wątpliwości związanych z projektem więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 23 oraz pod nr telefonu 134482620 lub na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się dnia 3 sierpnia 2012 r. o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie.

 

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy