^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zadanie wykonał Zakład Usługowo-Sprzętowy R-BUD Józef Raś z Rzepnika, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przedstawił najkorzystniejszą ofertę wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę 68 201,86 PLN brutto.

Remont drogi był możliwy dzięki środkom przeznaczonym na likwidację szkód powstałych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r., które trafiły na Podkarpacie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

 

Zadanie wykonał Zakład Usługowo-Sprzętowy R-BUD Józef Raś z Rzepnika, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przedstawił najkorzystniejszą ofertę wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę 68 201,86 PLN brutto.

Remont drogi był możliwy dzięki środkom przeznaczonym na likwidację szkód powstałych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r., które trafiły na Podkarpacie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy