^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


18 maja br. odbyła się XX sesja Rady Gminy, na której m.in. przedstawiono informację o realizacji zadań rozwoju kultury, imprez sportowych i stanie czytelnictwa za 2011 r. oraz zatwierdzono roczne sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 r. Na posiedzeniu obecni byli także Kierownik Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie oraz Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Żmigrodzie, którzy przedstawili informacje o stanie bezpieczeństwa w gminie.

 

 

Z informacji o stanie czytelnictwa na koniec 2011 r. sporządzonej przez dyrektora biblioteki – Krystynę Kościk-Torba wynika, iż księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie oraz Filii Biblioteki w Kątach i Nienaszowie wynosił 33 569 woluminów, z czego 949 książek za kwotę 25 100 zł zakupiono w tymże roku. Biblioteka zarejestrowała 1249 nowych czytelników, którzy wypożyczyli 18 885 książek. Biblioteki udzieliły także 1042 informacji czytelnikom korzystającym z księgozbioru podręcznego na miejscu i w czytelni. Z internetu skorzystało 1825 osób.

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa w rejonie działania Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie przedstawił aspirant Wiesław Rogowski, informując iż w 2011 r. stan etatowy Posterunku Policji wynosił łącznie 4 funkcjonariuszy – kierownik, 2 pracowników operacyjno-dochodzeniowych i 1 dzielnicowy, którzy przeprowadzili na terenie gminy 227 interwencji. W ramach przeprowadzonych prac operacyjno-dochodzeniowych sporządzono m.in. 42 akty oskarżenia za kierowanie w stanie nietrzeźwości, 7 za kradzież mienia, 3 za zniszczenie mienia oraz 5 za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną. Analiza wskaźników pozwoliła stwierdzić, iż spadła liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących pojazdami, natomiast wzrosła liczba wszczętych i przeprowadzonych postępowań o kradzieże mienia. W ramach prac prewencyjnych m.in. nałożono łącznie 163 mandaty karne na kwotę 29 600 zł z czego 32 mandaty za wykroczenia porządkowe oraz zatrzymano 11 praw jazdy i 39 dowodów rejestracyjnych.

Ponadto policjanci utrzymywali kontakt z dyrektorami szkół oraz sołtysami wsi na terenie całej gminy. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego prowadzono współpracę ze Strażą Graniczną, Strażą Magurskiego Parku Narodowego, Strażą Wodną oraz jednostkami OSP. Prowadzono także prace poszukiwawcze za osobami pozostającymi w zainteresowaniu organów Wymiaru Sprawiedliwości, jak też innych organów. Ponadto policjanci zabezpieczali wszelkie imprezy kulturalno rozrywkowe i mecze piłkarskie rozgrywane na terenie gminy Nowy Żmigród.

Na posiedzeniu obecny był także Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Artur Dudek, który złożył na ręce Wójta Gminy podziękowanie za pomoc udzieloną jednostce policji. Poinformował również, iż powiat jasielski należy do najbezpieczniejszych w województwie podkarpackim, a samo województwo jest jednym z bezpieczniejszych w kraju. Ważną wiadomością była także wzmianka o planowanej w najbliższym czasie reorganizacji struktur policji w powiecie jasielskim.

 

Informacje o stanie bezpieczeństwa w gminie w 2011 r. uzupełnił Komendant Gminny OSP mgr Adam Durał.

Na terenie gminy działa 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które ze względu na wyposażenie, przeszkolenie można podzielić na 3 kategorie:
1.  Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w systemie 5 minutowym – OSP Skalnik,
2.  Jednostki typu „S 2" – OSP Łysa Góra, Nowy Żmigród.
3.  Jednostki typu „S 1" – OSP Brzezowa, Desznica, Gorzy,e, Grabanina, Kąty, Łężyny, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Siedliska Żmigrodzkie, Stary Żmigród, Toki.

Jednostki OSP wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zrzeszały w swoich szeregach 425 członków czynnych, 47 członków wspierających, 37 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 70 członków honorowych. Na wyposażeniu OSP znajdowało się 19 samochodów pożarniczych, w tym 1 samochód ciężki, 7 samochodów średnich i 11 samochodów lekkich. Ponadto jednostki OSP posiadają na wyposażeniu 18 motopomp M-800/PO5, 18 pomp szlamowych, 7 motopomp pływających, 8 agregatów prądotwórczych, 7 pilarek spalinowych do drewna, 3 piły spalinowe do ciecia stali i betonu, 4 zestawy ratownictwa technicznego oraz 6 aparatów powietrznych. Pod względem posiadanego wyposażenia i wyszkolenia jednostki OSP są przygotowane do prowadzenia  samodzielnych podstawowych działań ratowniczo-gaśniczych.

Komendant poinformował, iż w ostatnich latach zauważa się zmieniający zakres działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP. Jeszcze do niedawna brały one udział wyłącznie w gaszeniu pożarów, obecnie coraz częściej uczestniczą w usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń, takich jak usuwanie skutków opadów atmosferycznych, wypadków drogowych czy też usuwanie gniazd os i szerszeni.

Ogółem na terenie naszej gminy w 2011 roku OSP uczestniczyła w 87 zdarzeniach – w tym w 34 pożarach (65 % to pożary małe, a 35 % to pożary duże, wśród których dominowały pożary traw na łąkach i nieużytkach – 85% stanowiły podpalenia umyślne), 52 miejscowych zagrożeniach i 1 alarmie fałszywym. W odniesieniu do roku 2010 nastąpił spadek liczby zdarzeń o 21.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy