^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 W marcu br. Wójt Gminy Nowy Żmigród odebrał w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach podziału środków na ww. cel Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przewidziało dofinansowanie w bieżącym roku 2 zadań na terenie Gminy Nowy Żmigród: remont drogi nr 2535 I i II góry w  Łysej Górze w km 0+000-0+750 oraz remont budynku szkoły podstawowej w Makowiskach wraz z kanalizacją sanitarną i placem zabaw.

 

Wysokość dotacji wynosić będzie maksymalnie 200 000 zł (nie więcej niż wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego) i zostanie udzielona na podstawie umowy, którą Ministerstwo ma zawrzeć z Gminą do 31.05.2012 r. Zadania zostaną sfinansowane w 80% przez Ministerstwo.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu