^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gmina Nowy Żmigród przystąpiła do remontu drogi gminnej Kąty–Kręcisz usytuowanej na działkach nr 1578, 1575 w km 0+000-0+550. Droga ta ma duże znaczenie – prowadzi do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, działek leśnych oraz do ujęcia wody pitnej dla mieszkańców wsi Kąty.

 

Zakres robót obejmie wykonanie następujących grup prac budowlanych i drogowych: roboty pomiarowe, wyczyszczenie i oprofilowanie rowów przydrożnych, ułożenie saczków poprzecznych z zastosowaniem rury PCV perforowanej, wykonanie podbudowy w miejscach przełomowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie istniejącej podbudowy mieszanka kruszywa kamiennego, wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa kamiennego, utwardzenie poboczy. 

Remont drogi będzie możliwy dzięki środkom, które trafiły na Podkarpacie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Fundusz został stworzony z myślą o odbudowie infrastruktury w państwach unii, dotkniętych przez klęski żywiołowe.

Województwo podkarpackie otrzymało w br. z Funduszu 12,3 mln zł na likwidację szkód powstałych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Dzięki środkom możliwe będzie przeprowadzenie 58 zadań. 8 mln zł otrzymają podkarpackie samorządy, za które będą mogły przeprowadzić 27 zaplanowanych inwestycji – remonty dróg i mostów, natomiast pozostałe 4,3 mln otrzyma Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który wykona 31 zadań polegających na usunięciu szkód popowodziowych na rzekach i potokach. Inwestycje wymagają pośpiechu – należy rozliczyć je do końca czerwca.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, który utworzono, aby umożliwić reagowanie na poważne klęski żywiołowe, jest wyrazem europejskiej solidarności w stosunku do mieszkańców UE, którzy padają ich ofiarami. Bezpośrednią przyczyną powołania do życia Funduszu były poważne powodzie, które latem 2002 r. nawiedziły Europę Środkową. Fundusz uzupełnia wydatki publiczne państw członkowskich związane z niezbędnymi działaniami nadzwyczajnymi, takimi jak:

  • niezwłoczna odbudowa infrastruktury i wznowienie działania zakładów energetycznych, wodociągów i kanalizacji, telekomunikacji, transportu, służby zdrowia i szkolnictwa,
  • zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowania służb ratowniczych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb ludności dotkniętej klęską,
  • niezwłoczne zapewnienie infrastruktury prewencyjnej i środków ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • oczyszczenie obszarów dotkniętych katastrofą, włącznie ze strefami przyrodniczymi.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy