^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


15 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyły  się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.   

 

Organizatorem turnieju jest Zarząd Główny ZOSP RP, natomiast eliminacje gminne przygotował Zarząd Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie. Turniej składał się z dwóch etapów. Do pierwszego, pisemnego etapu przystąpiło 22 uczestników szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy – po 2 z każdej szkoły.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: młodszy brygadier Janusz Zagórski oraz brygadier Wacław Pasterczyk.

Po ocenie prac pisemnych do finału ustnego zakwalifikowały się następujące osoby:
Natalia Kusz – Szkoła Podstawowa w Łysej Górze,
Daria Żarnowska – Szkoła Podstawowa w Desznicy,
Arkadiusz Buczakowski – Szkoła Podstawowa w Kątach,
Szymon Brożyna – Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie,
Magdalena Stopa – Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie,
Izabela Rozmund – Gimnazjum w Łężynach,
Karolina Mastaj – Gimnazjum w Łężynach.

Po części ustnej konkursu, komisja wyłoniła po trzech najlepszych zawodników w kategorii:
– Szkoła Podstawowa:
1 miejsce – Natalia Kusz,
2 miejsce – Arkadiusz Buczakowski,
3 miejsce – Daria Żarnowska;
– Gimnazjum:
1 miejsce – Magdalena Stopa,
2 miejsce – Szymon Brożyna,
3 miejsce – Karolina Mastaj.

Zwycięscy obu kategorii będą reprezentować gminę Nowy Żmigród w eliminac- jach powiatowych. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta Krzysztofa Augustyna oraz prezesa Zarządu Gminnego OSP Zdzisława Gołębiowskiego. Serdecznie gratulujemy najlepszym oraz życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach – powiatowych, wojewódzkich oraz centralnych.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy