^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W 2008 r. z inicjatywy Wójta rozpoczęto przygotowania do budowy sali sportowej na terenie gminy Nowy Żmigród. Inwestycja ta została ujęta harmonogramie realizacji projektów zawartym w Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród na lata 2007–2013, zatwierdzonej przez Radę 30 stycznia 2008 r. Budowa hali to inwestycja o dużym znaczeniu dla gminy i jej mieszkańców, zwłaszcza młodzieży. Sala gimnastyczna ma służyć jako zaplecze sportowo-rekreacyjne dla młodzieży i dzieci szkół i przedszkoli gminnych oraz jako miejsce organizowania imprez masowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 

29 kwietnia 2009 r. Rada Gminy wyasygnowała kwotę 120 tys. zł na opracowanie całości dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. 15.05.2009 r. ogłoszono przetarg na wykonanie tejże dokumentacji, który wygrała firma Honco Polska sp. z o.o. z Katowic, oferując wykonanie opracowania za kwotę 85 400,00 zł. Projekt hali powstał w 2010 r. W tymże też roku uzyskano pozwolenie na budowę. Hala została umiejscowiona na działkach nr 1031/1, 1029 stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród, na terenie przylegającym do gminnego przedszkola.

Na działce ma zostać wybudowany jednokondygnacyjny budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym. Zaprojektowano ponadto wykonanie dojazdu, placu manewrowego, miejsc postojowych dla pojazdów służbowych oraz osoby niepełnosprawnej, a także chodnika i obejścia.

Co ważne, hala została zaprojektowana w sposób pozbawiony barier architektonicznych – zaprojektowano dostęp do budynku dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i poruszających się na wózkach inwalidzkich, zarówno wejściem głównym jak i wejściem dla sportowców. Z uwagi na brak progów oraz zaprojektowanie budynku na jednym poziomie, udostępniono dla ww. osób wszystkie pomieszczenia budynku.

Powierzchnia zabudowy projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym wynosi ok. 1424 m2  (1315,92 m2 powierzchni użytkowej = 1030,96 m2 hala + 284,97 m2 zaplecze).

Projekt budynku uwzględnia wykonanie boiska do piłki ręcznej i nożnej halowej o wymiarach 20,00 x 40,00 m, w ramach którego wyodrębnione zostaną także:
- 2 boiska główne do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00 m,
- boisko główne do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,17 m,
- boisko główne do koszykówki o wymiarach 15,00 x 28,00 m,{mosimage}
- boisko do minifutbolu o wymiarach 15,00 x 30,00 m.

Program użytkowy hali uwzględnia następujące rodzaje pomieszczeń: hol wejściowy, sanitariat męski, damski, dla osób niepełnosprawnych oraz sanitariat trenera, węzły sanitarne, cztery szatnie dla drużyn, pokój trenera, pokój pielęgniarski, pokój sędziów, magazyn główny i magazyn sprzętu, pomieszczenie gospodarcze, korytarz oraz kotłownię.

Planowana wartość inwestycji to ok. 5 mln zł. Wójt Gminy przeprowadził negocjacje ze Starostwem Powiatowym w Jaśle w sprawie współfinansowania inwestycji, która służyłaby także uczniom Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Rada Powiatu na dzień dzisiejszy podjęła już uchwałę o współfinansowaniu.

Pozwolenie na budowę

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy