^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 20 grudnia 2011 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007–2013 na realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Żmigród.
 

 

Inwestycja o wartości  10 mln zł obejmować będzie skanalizowanie miejscowości: Toki, Łężyny, Sadki, Gorzyce oraz częściowo Nowy Żmigród, Mytarz, Mytarkę. W ramach inwestycji planuje się budowę ok. 41,5 km sieci kanalizacji, do której podłączonych zostanie blisko 580 nieruchomości. Wykonanych zostanie także 8 przepompowni ścieków: 1 w Sadkach, 3 w Gorzycach i po 2 na terenie miejscowości Toki i Łężyny.

Wg obowiązujących terminów rozpatrywania wniosków, lista projektów wybranych do dofinansowania powinna pojawić się w kwietniu br. Liczymy na pozytywną weryfikację.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy