^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na sesji 30 czerwca radni udzielili wójtowi Krzysztofowi Augustynowi absolutorium. Uchwała o udzieleniu absolutorium, po wcześniejszych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, radni podjęli jednogłośnie.

 

 

Gmina jest w dobrej kondycji finansowej, budżet wykonany w 2010 roku – to około 40 milionów złotych –tak Krzysztof Augustyn komentował poprzedni rok. W 2010 roku ponad 18,5 mln były to wydatki inwestycyjne.

Na sesji została też podjęta uchwała w sprawie ustalenia stawek za każdą godzinę powyżej pięciu, które dziecko ma zapewnione w przedszkolu. Stawka godzinowa obecnie wynosi 2 zł od dziecka.

 

Na sesji ustępujący gminny komendant OSP Zdzisław Gołębiowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz nowo wybranego komendanta Adama Durała. Zdzisław Gołębiowski otrzymał od radnych oraz wójta podziękowania za wieloletnią służbę oraz symboliczne kwiaty.

 

 

W sesji uczestniczył też kierownik komisariatu policji w Nowym Żmigrodzie Wiesław Rogowski i młodszy inspektor Robert Woźnik – komendant powiatowy policji w Jaśle. Po przedstawieniu przez kierownika policji w Nowym Żmigrodzie sprawozdania z działalności za 2010 rok komendant powiatowy policji przedstawił radnym sytuację jaka panuje na innych komisariatach. Komisariat policji w Nowym Żmigrodzie ma najlepszą wykrywalność przestępstw w powiecie jasielskim – około 80% oraz najniższy wskaźnik przestępczości- powiedział Robert Woźnik.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy