^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 25 czerwca 2011 r. w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie. W Zjeździe udział wzięło 42 delegatów z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, członkowie ustępującego Zarządu oraz zaproszeni goście.

 

Wśród nich: dh Tadeusz Sieniawski – członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, dh Czesław Leosz – członek Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, dh Bogdan Ziemba – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Franciszek Miśkowicz – V-ce Starosta Jasielski, Grzegorz Pers – V-ce Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Tadeusz Źrebiec – Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie, Wiesław Rogowski – Kierownik Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie, Jerzy Dębiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie, Janusz Misiewicz – pracownik Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

Zjazd dokonał oceny działalności i dorobku OSP z terenu gminy Nowy Żmigród. Po przedstawieniu przez Prezesa Eugeniusz Nawracaja, szczegółowego sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego ZOSP RP z minionych 5-ciu lat, Zjazd udzielił ustępującemu Zarządowi absolutorium.

 

 

Następnie delegaci Zjazdu dokonali wyboru nowego Zarządu, który ukonstytuował się następująco:

1. Prezes – Zdzisław Gołębiowski

2. V-ce Prezes – Jan Woźniak

3. V-ce Prezes – Małgorzata Marciniec

4. Komendant Gminny – Adam Durał

5. Sekretarz – Bożena Kmiecik

6. Skarbnik – Henryk Czaja

7. Członek Prezydium – Dariusz Buczkowski

8. Członek – Piotr Bilski

9. Członek – Jaracz Jan

10. Członek – Jan Lelko

11. Członek – Mariusz Marchewka

12. Członek – Krzysztof Paja

13. Członek – Roland Palcar

14. Członek – Jan Pietruś

15. Członek – Stanisław Piwowarczyk

16. Członek – Stanisław Skała

17. Członek – Tadeusz Szajnicki

18. Członek – Robert Telma

Wiele podziękowań i słów uznania popłynęło w kierunku strażaków za ich społeczną i ofiarną działalność, a w szczególności za udział w akcjach ratowniczych w czasie ubiegłorocznej powodzi.

W trakcie Zjazdu dokonano odznaczeń dla zasłużonych działaczy OSP. Medalem im. Bolesława Chomicza odznaczono Prezesa Eugeniusza Nawracaja i V-ce Prezesa Jana Pietrusia. Medalem Złotym Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhnę Bożenę Kmiecik. Ustępującemu po 45 latach z funkcji Komendanta Gminnego druhowi Zdzisławowi Gołębiowskiemu złożono podziękowania i gratulacje. Ponadto uchwałą Zjazdu nadano mu dożywotni tytuł Honorowego Komendanta Gminnego OSP w Nowym Żmigrodzie.    

 

Maria Gołębiowska-Bugno

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy