^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


19 maja na sesji Rady Gminy wśród kilku uchwał znalazła się też uchwała dzieląca nadwyżkę i wolne środki. Rozdysponowane zostało 1 155 719,64 zł z nadwyżki budżetowej za rok 2010 i wolnych środków.

 

 

Podział w/w środków przedstawia się w następujący sposób:

1.Remont dróg gminnych

·         Nowy Żmigród- stadion : 20 000 zł

·         Łężyny: 100 000 zł

2.Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia: 100 000 zł

3. Wykup gruntów 20 000 zł

4.Wydanie publikacji- promocja gminy: 41 000 zł

5.Remont remizy OSP Siedliska 26 000 zł

6.Zakup inwestycyjny dla OSP Łężyny 13 400 zł

7.Dotacja dla Miasta Jasła- Bajkowe Przedszkole ( opłacenie uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu Gminy Nowy Żmigród): 8 000 zł

8.Zakup usług pozostałych w SP: 8 000 zł

9.Zakup wyposażenia dla Sali w SP Nienaszów: 35 000 zł

10.Dopłata do energii w szkołach podstawowych: 50 000 zł

11. Remont w SP Nowy Żmigród: 72 000 zł

12. Remont w SP Kąty: 100 000 zł

13. Przebudowa linii energetycznej w miejscowości Kąty (obok nowopowstającego mostu): 50 000 zł

14. Wykonanie studium wykonalności – Kolektory: 50 000 zł

15. Rozbudowa DL Mytarka: 40 000 zł

16. Wykup działki obok DL w Skalaniku: 33 000 zł

17.Wykonanie odwodnienia przy DL w Gorzycach 70 000 zł

18. Remonty na drogach gminnych ( zakup klińcu, praca koparki itd.): 150 319,64 zł

19. Budowa placu zabaw w miejscowościach Grabanina, Kąty, Łężyny, Nienaszów: 169 000 zł

{mosimage}Sprawa podziału nadwyżki i wolnych środków nie była łatwym zadaniem. W sesji uczestniczył dr Grzegorz Pers, jako kierownik Ośrodka Zdrowia podkreślił, że na rynku medycznym zwiększa się konkurencja i kwota 100 000 zł pokryje zaledwie część wydatków związanych z dostosowaniem budynku OZ do zawarcia nowych kontraktów. Kwota jaka jest potrzebna na przystosowanie OZ to około 500 000 zł, gdyby taka kwota była dostępna to od roku 2012 w SPGZ ZOZ w Nowym Żmigrodzie byłaby poradnia: kardiologiczna, urologiczna, laryngologiczna oraz pulmonologiczna.

{mosimage}Po podziale nadwyżki i wolnych środków Radni zmienili plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowy Żmigród, tak aby było możliwe postawienie na działkach leżących w miejscowości dwóch siłowni wiatrowych o mocy do 1 MW. Korzyści, z tego tytułu, dla Gminy to 2 % podatku od wartości nieruchomości rocznie. Wiatraki byłyby rozmiarowo mniejsze niż w Łękach Dukielskich a większe niż w Pielgrzymce.  

{mosimage}Na koniec sesji prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krzysztof Wnęk przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania oczyszczalni ścieków.  Do oczyszczalni spływa 90 m3 ścieków na dobę w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszyła się liczba ścieków o 10 m3 na dobę, co świadczy, że mieszkańcy miejscowości skanalizowanych zaczęli oszczędzać zużycie wody.  Obecnie na oczyszczalni jest 4 stanowiska, które obsługują beczkowozy dowożące ścieki z szamb, dowożone jest około 100 m3 ścieków miesięcznie. Oczyszczalnia obsługuje około 10 m3 ścieków dowożonych na dobę, ponieważ tego typu ścieki posiadają większą ilość osadu i ich oczyszczenie zajmuje więcej czasu. W planach przedsiębiorstwa jest zakup większego kontenera na osad z oczyszczonych ścieków, ponieważ kontener o pojemności pięciu ton - jaki jest na wyposażeniu oczyszczalni okazał się za mały. Potrzebny jest kontener piętnastotonowy. Prezes GPGK poinformował także, że osad z oczyszczonych ścieków może być wykorzystywany jako nawóz do celów rolniczych.  

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy