^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W szkole podstawowej w Łysej Górze 8 kwietnia został zorganizowany międzyszkolny konkurs matematyczny pod hasłem : „Mistrz matematyki” do konkursu zgłosiło się dziewięć dwuosobowych grup ze szkół podstawowych. Dzieci biorące udział w konkursie to uczniowie pierwszego etapu nauczania: klas 1-3.

 

 

Organizatorką konkursu była pani Alicja Wiśniewska – dyrektor szkoły w Łysej Górze.  Do konkursu zgłosiły się szkoły w : Makowiskach, Nienaszowie, Łężynach, Starym Żmigrodzie, Nowym Żmigrodzie, Skalniku, Kątach, Desznicy oraz Łysej Górze.  

 

Konkurs miał na celu zabawę matematyką i cel został osiągnięty - dzieci bawiły się świetnie. Jury konkursu miało wieloosobowy skład, ponieważ zasiedli w nim opiekunowie uczniów.  W poszczególnych zadaniach uczniowie zdobywali punkty, liczyła się szybkość oraz poprawność, ostatecznie najwięcej punktów zdobyła grupa ze Starego Żmigrodu, kolejne miejsca przypadły Nowemu Żmigrodowi oraz Łężynom.  Rywalizacja była zacięta i o miejscach zadecydowała, w większości przypadków, różnica jednego punktu.

 

Po zakończeniu konkursu pani Alicja Wiśniewska – dyrektor szkoły i gospodarz spotkania wręczyła uczniom dyplomy oraz nagrody książkowe i słodycze .

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy