^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


29 marca zakończyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkim sołectwach w gminie Nowy Żmigród. 4 kwietnia w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy z Sołtysami. Na spotkaniu poruszono kilka istotnych kwestii, które nowo wybranym gospodarzom wsi pomogą w sprawowaniu powierzonej im funkcji.

 

 HTML Source EditorWord wrap

Wójt przedstawił obecną sytuację finansową gminy oraz podsumował rok 2010, który pod względem finansowym dla Gminy Nowy Żmigród był wyjątkowo udany. Rok 2010 ciężko będzie powtórzyć- tak podsumował swoją wypowiedź.

Innymi sprawami poruszanymi podczas spotkania były: nabywanie i zbywanie mienia komunalnego oraz gospodarka drewnem. Odnośnie nabywania i zbywania mienia komunalnego procedurę rozpoczyna zebranie wiejskie mieszkańców, które musi podjąć decyzję o sprzedaży, bądź kupnie. Następnie taką decyzję zatwierdza Rada Gminy, mienie wycenia rzeczoznawca a sprzedawane jest w przetargu.  Gospodarka drewnem również nie jest łatwą sprawą, ponieważ każda sprzedaż drzewa należącego do sołectwa (po wcześniejszym otrzymaniu zgody na wycinkę) podlega wycenie i muszą zostać przeprowadzone negocjacje odnośnie sprzedaży bądź ogłoszony przetarg.

{mosimage}Sołtysi stwierdzili niedociągnięcia ze strony firmy odbierającej śmieci z terenu naszej gminy, do której obowiązków należy także sprzątanie przystanków. Przystanki są brudne, brakuje koszy i są w opłakanym stanie.  Nad tą kwestią dyskusja toczyła się przez dłuższy czas. Zastanawiano się też nad zakupem nowych przystanków, ponieważ przystanki w obecny stanie psują wizerunek gminy.

Sprawa oświetlenia ulicznego także wzbudziła zainteresowanie wśród sołtysów . Mimo że w gminie Nowy Żmigród jest najwięcej lamp w oświetleniu ulicznym  z całego powiatu, to i tak, w niektórych miejscach brakuje oświetlenia.  Zastanawiano się nad tym, żeby w okresie letnim skrócić czas, w którym świecą lampy a oszczędności z tego tytułu dołożyć do budowy oświetlenia w miejscach niedoświetlonych.

 

Na koniec rozmawiano o drogach i remontach dróg polnych, które po zimie wymagają poprawy aby rolnicy mogli z nich korzystać bez problemów. Wymaga to pracy koparki oraz zakupu żwiru oraz klińca.

Spotkanie było potrzebne w szczególności sołtysom, którzy zostali wybrani na tę funkcję po raz pierwszy, ponieważ mogli dowiedzieć się o kilku istotnych sprawach dotyczących sołectwa. 

Po wyborach lista sołtysów prezentuje się w następujący sposób:

 

Lp.

 

Imię  i nazwisko

Adres zamieszkania

kod pocztowy dla wszystkich miejscowości

38-230 Nowy Żmigród

Sołectwo

 

Nr telefonu

 

1.

 

Stanisław Wójcik

 

Jaworze 16

Jaworze

(13) 4416162

 

2,

 

Tadeusz Źrebiec

 

Kąty 190

Kąty

 

(13) 4415154

 

3.

 

Maria Adamska

 

Skalnik 62

Skalnik

 

 (13) 4415499  

 

4.

 

Maria Homlak

 

Brzezowa 66

Brzezowa

 

(13) 4416276

 

5.

 

Edward Bakuta

Nowy Żmigród

ul. Plac Zamkowy 2

Nowy Żmigród

 

(13) 4415327

 

6.

 

Stanisław Wielgosz

 

Mytarz  106

Mytarz

 

(13) 4416534

 

7.

 

Ryszard Bęben

 

Mytarka 33

Mytarka

 

(13) 4415062

 

8.

 

Jan Nowak

 

Stary Żmigród  18

Stary Żmigród

 

(13) 4415403

 

9.

 

Teresa Laskowska

 

Łysa Góra 3

Łysa Góra

 

 (13)4415464

 

10.

 

Kłosowski Tadeusz

 

Siedliska Żmigrodzkie 45

Siedliska Żmigrodzkie

 

(13) 4415048

 

11.

 

Bogdan Majka

 

Makowiska  143

Makowiska

 

(13) 4417081

 

12.

 

Władysław Królik

 

Nienaszów 37

Nienaszów

 

(13) 4417076

 

13.

 

Władysław Durał

 

Toki 114

Toki

(13) 4416 376

 

14.

 

Jerzy Bożętka

Nienaszów 231

 

Nienaszów - Sośniny

 

(13) 4417238

 

15.

 

Józef Marchewka

 

Gorzyce 60

Gorzyce

 

(13) 4415186

 

16.

 

Henryk Czaja

 

Łężyny 268

Łężyny

 

(13) 4415755

 

17.    

 

 Stanisław Piwowarczyk

 

Desznica 11

Desznica

 

(13) 4415551

 

18.

 

Władysław Kmiecik

 

Grabanina  16

Grabanina

 

(13) 4934504

 

19.

 

Jan Kmieć

 

Sadki 32

Sadki

 

(13) 4417264

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy