^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Podczas sesji  18 marca 2011 roku Radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na remonty dróg powiatowych. Kwota dofinansowania to 600 tys. zł. Udział finansowy Powiatu w remontach dróg to 70% a nie jak to było do tej pory 50%.

 

 

Przy podejmowaniu tej uchwały obecny był Franciszek Miśkowicz wicestarosta jasielski. Zapytany o remonty dróg powiatowych odpowiedział: Powiatowy zarząd dróg sprawdza stan techniczny nawierzchni i wyznacza odcinki do remontu. W planach Powiatu jest położenie nowej nawierzchni na odcinkach dróg w sołectwach: Mytarz, Desznica, Jaworze, Sadki, Makowiska oraz Sośniny.

Na mocy uchwały wyrażono też zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy  na rok 2012 Funduszu Sołeckiego. Sprawa funduszu podzieliła radnych ale w rezultacie po wypowiedziach sołtysów na ten temat prawie wszyscy radni głosowali za wyodrębnieniem środków na ten cel – jeden radny wstrzymał się od głosu.

Środki z funduszu sołeckiego są uzależnione od liczby mieszkańców w sołectwie, i mogą być wydane na jeden cel zatwierdzony przez zebranie wiejskie. Nie są to duże pieniądze i nie można za nie wykonać większej inwestycji. Najlepszym wykorzystaniem funduszu sołeckiego jest mała inwestycja przy okazji większej  lub współfinansowanie inwestycji realizowanej w miejscowości np. przez Gminę.

{mosimage}Na sesji przyjęto też Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie. Kierownik ośrodka dr Grzegorz Pers zapewnił o dobrej sytuacji finansowej ośrodka.Oprócz tego poinformował, że udało się utrzymać opiekę całodobową w Nowym Żmigrodzie, co jest nie lada osiągnięciem, ponieważ Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na terenie świadczenie usług nie miał wymaganej liczby mieszkańców (50 tys.). Udało się przyłączyć do obsługi całodobowej Gminę Dębowiec ale mimo wszystko daje to liczbę około 25 tys. osób. Obecnie na terenie Powiatu Jasielskiego jest dwie placówki z opieką całodobową: Szpital Specjalistyczny w Jaśle oraz Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie. Dodatkowym osiągnięciem na rok 2011 jest planowane wydłużenie godzin pracy aptek w Nowym Żmigrodzie oraz dyżur jednej z aptek w Niedzielę. Zapowiada się także, ze będzie mniejsza kolejka na oddziale rehabilitacji, ponieważ został zatrudniony dodatkowy specjalista, co przyśpieszy obsługę pacjentów.

{mosimage}Innymi sprawami poruszanymi na sesji były: zmiana uchwały budżetowej, w której wzrosły dochody budżetu gminy o 808 798,25 zł oraz zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na sesji podjęto jeszcze kilka drobniejszych uchwał wśród, których była m.in. uchwała regulująca tryb udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych  (np. stowarzyszeniom) na wykonywanie zadań zleconych gminie.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy