^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W tym roku Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  odbywa się pod hasłem: Młodzież zapobiega pożarom. Gminne eliminacje odbyły się 1 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i były organizowane przez ZG OSP w Nowym Żmigrodzie oraz Wójta gminy Nowy Żmigród.

 

 

W eliminacjach wzięło udział 18 uczniów w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą z nich były Szkoły Podstawowe a drugą Gimnazja. Komisja konkursowa w składzie: brygadier Wacław Pasterczyk , starszy kapitan Sławomir Madejczyk , komendant gminny Zdzisław Gołębiowski oraz członek zarządu gminnego Jan Pietruś , zajmowała się oceną testów i odpowiedzi ustnych uczniów biorących udział w konkursie.

Zakres wiedzy uczniów był szeroki, bo obowiązywała ich znajomość statutu strażackiego oraz wiedzy ogólnej o pożarnictwie. Najlepsi w grupach okazali się : Magdalena Stopa z Nowego Żmigrodu w grupie Szkół Podstawowych oraz Dariusz Żarnowski z Kątów w grupie Szkół Gimnazjalnych. To oni zakwalifikowali się do rozrywek powiatowych, które są kolejnym etapem ogólnopolskiego turnieju.

 

Miejsca w grupach prezentowały się w następujący sposób:

Miejsce

Grupa Szkół Podstawowych

Grupa Gimnazjalna

1

Magdalena Stopa

Dariusz Żarnowski

2

Szymon Brożyna

Karolina Wójcik

3

Piotr Mroczka

Elżbieta Książkiewicz

4

Natalia Kusz

Aleksandra Majka

5

Izabela Rozmund

Kamil Rysz

Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez ZG OSP oraz Wójta Gminy. Ponadto komendant gminny Zdzisław Gołębiowski złożył podziękowania na ręce opiekunów, którzy co roku przygotowują uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju a byli nimi: Barbara Brożyna-Kozba z Gimnazjum w Kątach, Antoni Hućko z Gimnazjum  Nowym Żmigrodzie, Zdzisław Brocławik  z Zespołu Szkół w Nienaszowie, Witold Przybyłowski z Zespołu Szkół w Łężynach,  Katarzyna Biernacka ze Szkoły Podstawowej w Kątach, Tomasz Źrebiec ze Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie, Teresa Książkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Łysej Górze, Marcin Wierdak ze Szkoły Podstawowej w Makowiskach.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy