^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na V sesji Rady Gminy, 11 lutego 2011 roku, wójt Krzysztof Augustyn  przedstawił swojego zastępcę. Został nim mgr inż. budownictwa Radosław Kujawski. 

Radni na sesji nie byli zaskoczeni wyborem nowego zastępcy, ponieważ Radosław Kujawski już od ponad siedmiu lat pracuje w Urzędzie Gminy. Teraz zmieni się zakres jego obowiązków, jako zastępca wójta zajmie się min. nadzorem budowlanym i sprawami inwestycyjnymi.

Po przedstawieniu zastępcy Radnym przez Wójta sesja przebiegała w normalny sposób. Radni poddali pod dyskusję kilka istotnych kwestii. Jedną z nich był regulamin pomocy finansowej Gminy Nowy Żmigród dla mieszkańców – posiadaczy odpadów zawierających azbest. Ustalono, że koszt utylizacji niebezpiecznych dla środowiska odpadów będzie pokrywany z dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar. Każdy mieszkaniec chcąc uzyskać pomoc w utylizacji odpadów azbestowych musi je najpierw zdemontować a następnie złożyć wniosek do Wójta Gminy o utylizację szkodliwych odpadów.

 

Innymi sprawami poruszonymi na sesji były m.in. gminny program przeciwdziałania narkomani oraz sprzedaż dwóch działek znajdujących się na terenie gminy. Powołano Radę Społeczną ośrodka zdrowia w Nowym Żmigrodzie. Podjęto także uchwałę w sprawie porozumienia między powiatem jasielskim a gminą Nowy Żmigród o zarządzaniu drogą powiatową w miejscowości Kąty prowadzącą do przysiółka Zagrody, przez Wójta Gminy.

Na sesji był obecny wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz, który przedstawił sytuację w powiecie i poinformował Radnych o planowanych remontach dróg powiatowych. W najbliższym czasie zarząd powiatu ma zdecydować , w których miejscowościach będą prowadzone remonty.

W związku z tym planowane są w najbliższym czasie kolejne sesje Rady Gminy aby zatwierdzić partycypację Gminy Nowy  Żmigród w remontach dróg prowadzonych przez Powiat.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy