^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Kątach dzieci uczestniczyły w zajęciach z pierwszej pomocy prowadzonych przez słuchaczy kierunku ratownik medyczny z Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle.

 

 

Na zaproszenie dyrektor szkoły Cecylii Piwowar słuchacze, III semestru, ze szkoły medycznej przyjechali do szkoły podstawowej, aby nauczyć dzieci udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach mogących uratować życie ofiarom nieszczęśliwych wypadków.

Dzieci nauczyły się przywracać akcje serca za pomocą sztucznego oddychania, układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, a także tamować krwawienia i usztywniać złamane kończyny.

 

Ratownicy przedstawili dzieciom schemat działania w przypadkach kiedy zachodzi potrzeba ratowania ludzkiego życia. Po tego typu zajęciach dzieci uświadamiają sobie, że ratowanie ludzkiego życia to obowiązek każdego człowieka, nawet dziecka, które powinno umieć zachować się w trudnych, nieraz i dla dorosłego, sytuacjach.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy