^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


{mosimage}INFORMACJA O PROWADZENIU ZADANIA DOFINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI NA TERENIE  GMINY NOWY ŻMIGRÓD − INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Gmina Nowy Żmigród informuje mieszkańców Gminy, że Ministerstwo Gospodarki w Warszawie przyznało Gminie dotację na realizację w roku 2012 zadania wynikającego z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Kwota dotacji wynosi 7 500 zł i zostanie przekazana na finansowanie zadania pn. „Przygotowanie dla Gminy Nowy Żmigród programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją”.

Dane do inwentaryzacji będą pochodziły ze spisu z natury z użyciem ankiet. Informuje się mieszkańców, że od dnia 04.06.2012 r. na terenie Gminy będzie przeprowadzana inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest (eternit). W związku z powyższym wydelegowana osoba będzie odwiedzała wszystkie posesje na terenie Gminy, na których znajdują się wyroby zawierające azbest.

W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji proszę o przygotowanie przez mieszkańców następujących danych:
•    nr ewidencyjny działki, na której posadowione są budynki pokryte eternitem,
•    nr obrębu ewidencyjnego,
•    ilość eternitu w m2.

Nadmieniam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest dokonywanie przynajmniej raz w roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Nowy Żmigród, 01.06.2012 r.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy