^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

1.

Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Nowy Żmigród – etap II”

20.12.2011

zrealizowano

2.

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”

13.08.2012

zrealizowano

3.

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Nowy Żmigród – etap II”

24.10.2012

zrealizowano

4.

Podpisanie umów o realizację budowy przyłącza przez mieszkańców

do 05.12. 2012

 

 

 5.

Złożenie wniosku do NFOŚiGW

styczeń 2013

 

 6.

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

do 31.12.2012

 

 7.

  Realizacja robót budowlanych
  - Nowy Żmigród, Mytarz, Mytarka
  - Toki
  - Sadki
  - Gorzyce
  - Łężyny

do 31.12.2014

 

Podpisywanie umów:

  − w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowy Żmigród
  − w domu ludowym w godzinach od 15.00−18.00 według poniższego harmonogramu:
poniedziałek 19 i 26 listopada − Łężyny
wtorek 20 i 27 listopada − Gorzyce
czwartek 22 i 29 listopada − Sadki
piątek 23 i 30 listopada − Toki

Wpłata zaliczki 200 zł – w terminie do 19.12.2012 r.

wzór umowy - plik do pobrania

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy