^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Na terenie gmin: Miejsce Piastowskie, Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Krempna i Nowy Żmigród przeprowadzone zostaną badania sejsmiczne w terminie od 3 czerwca do 30 listopada 2013 r. Badania te służą rozpoznaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Zleceniodawcą i właścicielem koncesji jest firma PGNiG, zaś wykonawcą Geofizyka Kraków.

 

Badania sejsmiczne polegają na rejestrowaniu fal sejsmicznych, odbitych od poszczególnych warstw geologicznych, a wzbudzonych za pomocą specjalistycznych pojazdów. Wynikiem badań jest trójwymiarowy obraz budowy geologicznej ziemi oraz skał nasyconych gazem ziemnym i ropą naftową.

więcej informacji

ulotka

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy