^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.

Termin składnia wniosków:
•   15 stycznia – 25 czerwca 2013 r.

Stawki dopłat:
•   Zboża i mieszanki   100 zł/ha
•   Strączkowe   160 zł/ha
•   Ziemniaki   500 zł/ha

Rodzaje roślin i minimalne normy wysiewu:
•   Pszenica: zwyczajna   150 kg/ha,mieszańcowa   80 kg/ha      
•   Żyto populacyjne   130 kg/ha
•   Żyto: syntetyczne   80 kg/ha, mieszańcowe   60 kg lub 1,7 j.s./ha      
•   Pszenżyto  150 kg/ha
•   Jęczmień   130 kg/ha
•   Owies   150 kg/ha
•   Mieszanki zbóż. i past.   140 kg/ha
•   Łubiny   150 kg/ha
•   Groch   200 kg/ha
•   Bobik   270 kg/ha
•   Wyka   80 kg/ha
•   Ziemniaki   2000 kg/ha

Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, tel. (17) 864 20 27, w. 27,17,16

Formularze wniosków oraz warunki, na stronie: www.arr.qov.pl

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy