^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Mam przyjemność poinformować, iż wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o organizacji konkursu pod nazwą: „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego – Edycja 2013". Ma on na celu promowanie oraz nagrodzenie najbardziej aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz społeczności lokalnej w Województwie Podkarpackim.

 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród mieszkańców Państwa Gminy oraz zachęcanie do zgłaszania się kandydatów. Państwa zaangażowanie świadczyć będzie o dostrzeganiu ważnej i trudnej roli sołtysa, jako aktywnego uczestnika, organizatora i bezpośredniego reprezentanta mieszkańców sołectwa.

Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej www.ksow.pl w zakładce poświęconej Województwu Podkarpackiemu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 września 2013 roku na adres: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem „Sołtys Roku – Edycja 2013".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku/listopadzie 2013 roku w Rzeszowie.

Licząc na Państwa zgłoszenie, pozostaję z wyrazami szacunku.

Wicemarszałek Województwa
Lucjan Kuźniar

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy