^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wszystkie odpady powinny być posegregowane na:
– plastiki + metal + opakowania wielomateriałowe – worek żółty,
– szkło – worek zielony,
– makulatura – worek niebieski,
– pozostałe zmieszane odpady komunalne – worek czarny.

Miejscowość / Miesiąc

Desznica
Jaworze
Kąty
Skalnik
Brzezowa
Mytarka
Mytarz

Łężyny
Gorzyce
Toki
Sadki
Makowiska
Grabanina
Siedliska Żm.

Nowy Żmigród
Stary Żmigród
Łysa Góra
Nienaszów

lipiec

4

 worki kolorowe i czarne

5

 worki kolorowe i czarne

6

 worki kolorowe i czarne

17

 worki czarne

18

 worki czarne

19

 worki czarne

sierpień

1

 worki kolorowe i czarne

2

 worki kolorowe i czarne

3

 worki kolorowe i czarne

16

 worki czarne

21

 worki czarne

22

 worki czarne

wrzesień

5

 worki kolorowe i czarne

6

 worki kolorowe i czarne

7

 worki kolorowe i czarne

18

 worki czarne

19

 worki czarne

20

 worki czarne

październik

16

 worki kolorowe i czarne

17

 worki kolorowe i czarne

18

 worki kolorowe i czarne

listopad

15

 worki kolorowe i czarne

21

 worki kolorowe i czarne

29

 worki kolorowe i czarne

grudzień

12

 worki kolorowe i czarne

19

  worki kolorowe i czarne

20

 worki kolorowe i czarne

 

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

 

Miejscowość
/ Miesiąc

Desznica
Jaworze
Kąty
Skalnik
Brzezowa
Mytarka
Mytarz 

Łężyny
Gorzyce
Toki
Sadki
Makowiska
Grabanina
Siedliska 

Nowy Żmigród
Stary Żmigród
Łysa Góra
Nienaszów

czwartek

piątek

sobota

październik

17

18

19

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach:
- za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień  do 20 września 2013 r.,
- za miesiąc: październik, listopad, grudzień do 20 grudnia 2013 r.,
- za miesiąc: styczeń, luty, marzec do 20 marca 2014 r.,
- za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec do 20 czerwca 2014 r.,
- za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień  do 20 września 2014 r.,
- za miesiąc: październik, listopad, grudzień do 20 grudnia 2014 r.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Nowym  Żmigrodzie, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Nowy Żmigród nr 06105014581000002221494004.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu