^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Stanowisko
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa
dokonanego na Polakach
na Kresach Wschodnich
II Rzeczypospolitej Polskiej

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje cześć Polakom i obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej innych narodowości, pomordowanym na Kresach Rzeczypospolitej przez zbrodniarzy wywodzących się z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Sejmik Województwa Podkarpackiego potępia zbrodniarzy, którzy dokonali ludobójstwa na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie wyraża uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom.

Sejmik Województwa Podkarpackiego składa hołd Żołnierzom Samoobrony Kresowej oraz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy podjęli bohaterską walkę w obronie polskiej ludności cywilnej.

W 70 rocznicę ludobójstwa dokonanego na ludności Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie uchwały potępiającej tę bezprzykładną zbrodnię, określenie jej mianem „ludobójstwa", uczczenie pamięci ponad 100 tysięcy naszych Rodaków, którzy zostali w bestialski sposób pomordowani jedynie za to, że byli Polakami oraz ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Żadna tzw. „poprawność polityczna" nie może być powodem, by rzeź wołyńska została przemilczana lub zmarginalizowana, a te tragiczne wydarzenia winny być wpisane w karty podręczników historii.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uważa, że przywrócenie prawdy historycznej o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej jest niezbędne do pojednania pomiędzy narodami polskim i ukraińskim.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy