^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Nowy Żmigród, zmieniają się od dnia 1 lipca 2013 r. zasady zawierania umów i pobierania opłat za wywóz odpadów komunalnych. Właściciele zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Żmigród zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 lutego 2013 roku.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej informacji

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu