^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


  

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”,
informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy
na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

Termin składania wniosków: 27.05.2013 r. – 12.06.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (budynek Urzędu Gminy, sutereny), od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 30.05.2013 r.) w godzinach 730–1530. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” pod adresem www.subregionmagurski.eu. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Limit dostępnych środków:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 41 084,00 zł
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” –
32 704,00 zł.

Możliwe dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 30.05.2013 r.) oraz pod numerem telefonu 013 44 82 611 w godzinach 7.30 – 15.30.

 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 27.05.2013 - 12.06.2013

formularz wniosku

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 27.05.2013 - 12.06.2013

formularz wniosku

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy