^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle INFORMUJE:

W związku z potwierdzonymi przypadkami wścieklizny u zwierząt na terenie powiatu jasielskiego
w celu ograniczenia ryzyka zagrożenia epizootycznego związanego z szerzeniem się choroby zakaźnej
w zakresie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania
przypadków wścieklizny u zwierząt, należy w szczególności:

 

1. Przestrzegać obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Zgodnie z art. 85 ust la w/w ustawy, kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

2. Trzymać zwierzęta domowe pod ścisłą kontrolą w celu ograniczenia ewentualnego kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogą stanowić potencjalny rezerwuar wirusa wścieklizny.

3. Zachować szczególną ostrożność w kontaktach z zwierzętami bezdomnymi wykazującymi nietypowe zachowanie.

4. Zachować szczególną ostrożność w czasie wycieczek do lasu i terenów, gdzie przebywają dzikie zwierzęta.

5. Ograniczyć wypas zwierząt gospodarskich na pastwiskach i wybiegach bez nadzoru.

6. W przypadku pokąsania, podrapania lub innego kontaktu ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę rany, zadrapania oraz miejsca zanieczyszczone śliną należy niezwłocznie dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem oraz zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia. Zbagatelizowanie kontaktu z zwierzęciem chorym lub podejrzanym o wściekliznę - niezgłoszenie się do lekarza grozi nieuchronną śmiercią.

7. Informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle tel. 134464321 lub najbliższą placówkę weterynaryjną o każdym przypadku podejrzenia wścieklizny u zwierząt.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy