^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w sezonie zimowym 2012/2013utrzymaniem objętych zostało 358,62 km dróg powiatowych.Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

 

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny − do 24 godz. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, lub silnych wiatrów na drogach mogą tworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin − po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

Poza miastem jezdnia dróg będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:
− skrzyżowania z drogami publicznymi,
− skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn,
− odcinki o pochyleniu ponad 4%,
− zatoki autobusowe i odcinki jezdni w obrębie przystanków,
− odcinki na długości mostów,
− odcinki w obrębie stromych skarp.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu.

Na drogach powiatowych, przyjętych do zimowego utrzymania, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu. Ze względu na ograniczone środki finansowe, w typowych warunkach zimowych, na drogach powiatowych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach między 2°° a 7°°. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości. Pomiędzy godziną 20°° a 2°° nie będą prowadzone prace przy zimowym utrzymaniu dróg.

informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2012/2013

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy