^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wójt Gminy Nowy Żmigród informuje, iż w dniu 11 marca 2013 r.  do Urzędu Gminy Nowy Żmigród wpłynęła oferta zadania publicznego pod nazwą "WIELKIMI KROKAMI ZBLIŻA SIĘ WIELKANOC... - KONKURS TRADYCYJNYCH WYROBÓW WIELKANOCNYCH"

 

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Żmigród;
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 18 marca 2013 r. na adres:
Urząd Gminy Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Żmigród
z dopiskiem: Uwagi do zadania WIELKIMI KROKAMI ZBLIŻA SIĘ WIELKANOC...- II KONKURSY TRADYCYJNYCH WYROBÓW WIELKANOCNYCH

Nowy Żmigród, dn. 11 marca 2013 r.

·  Oferta realizacji zadania publicznego

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu