^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega, że w ostatnim czasie na terenie całego województwa podkarpackiego odnotowano liczne przypadki wysyłania przez instytucję podszywającą się pod Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do rolników pism, w których znajduje się informacja o konieczności uiszczenia opłaty za otrzymanie „prawidłowego wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2013”.

Przedmiotowe pisma opatrzone są logotypem podobnym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatytułowane „Jeżeli chcesz żyć lepiej …”, zawierające sugestię o konieczności uiszczenia opłaty na załączonym blankiecie w celu otrzymania prawidłowego wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2013.

Mając na względzie dobro podkarpackich rolników Dyrekcja Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, przypomina że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nigdy nie pobierała i nie pobiera żadnych opłat za przekazywanie formularzy wniosków o dopłaty bezpośrednie w związku z powyższym prosimy o nie dokonywanie wpłat oraz o informowanie o zaistniałej sytuacji właściwych organów ścigania. 

Dyrekcja
Podkaprackiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy