^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Dziś od godziny 10 trwała pierwsza sesja nowo wybranych radnych gminy Nowy Żmigród. Po długich obradach, trwających pięć godzin, ustalono podział obowiązków i zarząd Rady Gminy. Władysław Królik jako radny senior rozpoczął posiedzenie i przedstawił porządek obrad. Na początku wręczono gratulacje radnym, którzy złożyli ślubowanie i dobrowolnie, każdy z nich, dokończył słowa przysięgi stwierdzeniem : tak mi dopomóż Bóg… Przewodniczącym Rady Gminy został Tadeusz Źrebiec (radny z Kątów), pokonał on trzema głosami kandydaturę Piotra Suskiego (radny z Nienaszowa).

 

Myślę, że współpraca między radą a panem wójtem będzie układać się bardzo dobrze. Postaram się wywiązać ze swoich obowiązków i dziękuję za wasze zaufanie – mówi Tadeusz Źrebiec.

Na vice przewodniczącego Rady Gminy  wybrano Władysława Królika, który otrzymał 9 głosów, a jago kontrkandydat  Grzegorz Bara 6.

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage} 

Po wyborze przewodniczącego i vice przewodniczącego, radni rozpoczęli zgłaszanie kandydatów do poszczególnych komisji oraz ustalanie liczby radnych w komisjach. Po głosowaniu skład komisji przedstawia się w następujący sposób:

  • Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji: Mieczysław Woźniak

Vice przewodniczący: Jan Kmieć

Członkowie: Jerzy Ciekliński, Grzegorz Bara, Mateusz Buczyński

  • Komisja Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży

 

Przewodniczący komisji: Tadeusz Czajkowski

Vice przewodniczący: Grzegorz Bara

Członkowie: Jerzy Ciekliński, Władysław Królik, Maria Homlak

  • Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowa

 

Przewodniczący: Stanisław Piwowarczyk

Vice przewodniczący: Tadeusz Czajkowski

Członkowie: Krzysztof Kłosowski, Mateusz Buczyński, Mieczysław Woźniak, Zofia Czaja, Jan Kmieć

  • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący: Zygmunt Rak

Vice przewodniczący: Piotr Suski

Członkowie: Maria Homlak, Stanisław Piwowarczyk, Zofia Czaja, Piotr Hanas, Krzysztof Kłosowski

Po podzieleniu zadań między radnych głos zabrał Wójt Krzysztof Augustyn, który przedstawił nowej radzie sytuację materialną  Gminy Nowy Żmigród.

Na posiedzeniu rady ustalono też następny termin sesji na 14 grudnia, kiedy to nastąpi zaprzysiężenie Wójta Krzysztofa Augustyna.

Po pierwszej sesji, radni otrzymali zielone światło do działania na rzecz wyborców i swoich miejscowości.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy