^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


14 grudnia 2010 roku, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury podczas drugiej sesji Rady Gminy, Wójt Krzysztof Augustyn złożył ślubowanie:

 

 

Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, tak mi dopomóż Bóg – takie słowa ślubowania wypowiedział Krzysztof Augustyna obejmując urząd wójta po raz czwarty.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, byli wśród nich: vicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz, Radny Powiatowy Grzegorz Pers, księża z dekanatu na czele z prałatem Zygmuntem Kudybą, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, sołtysi  oraz inni goście.

 

Uroczystą sesje otworzył przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Źrebiec.Pierwszym i najważniejszym punktem sesji było ślubowanie i objęcie urzędu wójta gminy Nowy Żmigród przez Krzysztofa Augustyna.

Po ślubowaniu przybyli goście złożyli gratulacje wybranemu po raz kolejny wójtowi. Do gratulacji dołączył się także biskup rzeszowski Kazimierz Górny, który za pośrednictwem księdza prałata przesłał list gratulacyjny, w którym pisze:

Szanowny Panie Wójcie. Przez pośrednictwo księdza dziekana przekazuję serdeczne gratulacje. Raduję się zaufaniem jakim Pan został obdarzony przez mieszkańców gminy, czego wyrazem jest wybór na stanowisko wójta gminy Nowy Żmigród na kolejną kadencję. Przy tej okazji wyrażam wdzięczność za Pana służbę i życzliwą współpracę z duszpasterzami, a zwłaszcza za wielkie zainteresowanie i pomoc w przygotowaniach do beatyfikacji księdza Władysława Findysza i później do Dziękczynienia w Nowym Żmigrodzie. Ufam, że także niepełnosprawni zyskają przez realizację Pańskiego projektu. Serdecznie życzę Panu wójtowi i współpracownikom opieki Bożej w służbie gminie oraz w życiu rodzinnym. Życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia pełnych radości i pokoju. Z serdecznym błogosławieństwem, ksiądz Kazimierz Górny.

 

Na zakończenie wójt gminy podziękował wszystkim za ciepłe słowa i zaufanie jakim mieszkańcy obdarzyli go po raz kolejny, obiecując zarazem że energię jaką otrzymał z rąk wyborców spożytkuje do pracy na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy