^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


3 października 2010 roku odbyło się otwarcie Domu Ludowego w Gorzycach. Obecny remont domu ludowego nie byłby możliwy gdyby on nie istniał a jego historia jest długa. 15 lutego 1959 roku na Zebraniu Wiejskim wybrano Komitet Budowy Domu Ludowego w Gorzycach. Do komitetu weszły następujące osoby: Baraniewicz Ludwik ówczesny sołtys, Smolak Stanisław, Kmieć Józef, Wójcik Wojciech, Opałka Aleksander i Stefański Bronisław. Wybudowany Dom Ludowy w tamtym czasie był najnowocześniejszym i pierwszym murowanym w Gminie (Gromadzie ) Nowy Żmigród. W tamtym czasie spełniał on warunki do organizacji zabaw tanecznych i różnych imprez. W budynku tym był punkt odbioru mleka, bardzo długo istniała tu klubo-kawiarnia „Ruchu Książki i Prasy”. W kawiarni tej można było oglądać jeden z pierwszych telewizorów we wsi. W klubie można było zagrać w bilard, szachy, warcaby, grę planszową lub posłuchać muzyki z adapteru „Bambino”. Od czasu do czasu odbywały się tu wesela i mniej lub bardziej dochodowe zabawy taneczne.

 

Jedynymi inwestycjami jakie wykonano do 2005 roku to były: zmiana pokrycia dachowego z dachówki na eternit i  wykonanie elewacji budynku. W dzisiejszym czasie budynek Domu Ludowego nie spełniał norm 21 wieku. Wygląd budynku tj wybite szyby w oknach i drzwiach, dewastacja budynku, przeciekający dach skłoniły mieszkańców Gorzyc żeby na Zebraniu Wiejskim podjąć uchwałę o remoncie budynku. Dzięki przychylności p. Wójta i Rady Gminy remont budynku znalazł się na liście Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.

 

Prace remontowe przebiegały w następujący sposób:

  •  2006 rok – wykonano projekt remontu za kwotę 6.000 zł.                                                                                                 
  •  2007 - rok rozbiórka powały, wykonanie stropu, wymiana okien w sklepie, wymurowanie niektórych przepiórek koszt – 50.529,62 zł.
  • 2008 rok – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu pokrycia dachowego. Przetarg wygrała i pracę wykonała firma „BUDO-MICH” z Załęża za kwotę 79.211 zł.
  •  2009 rok – firma ELBUD II z Gorlic, która wygrała przetarg zrobiła: ściany łazienek, kuchni, wylewkę, tynki, podwieszany sufit, wodę, kanalizację i inne prace. Wcześniej zrobiono projekt wodno-kanalizacyjny. Koszt tych prac to 158.025,46 zł.

            Na 2010 rok zaplanowano najwięcej prac, ponieważ otworzyła się możliwość pozyskania środków z U.E. z tzw. programu Lider. W budżecie gminy na 2010 rok uchwalono na remont budynku:  

  • pozyskanie środków z UE – 180.000 zł.
  •  środki własne gminy – 150.000 zł.
  • fundusz sołecki – 17.607 zł.

                                                                                                                                                                                                                                                          W czasie remontu powstał problem tzw. zapleczem, magazynkiem, ponieważ nie było można powiększyć budynku postanowiono odwodnić i pogłębić piwnice pod sklepem. Prace w 2010 roku po wygraniu przetargu wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne INSBUD z Jasła. Prace wykonane zostały w trzech etapach: pierwszy etap to remont DL, gdzie wykorzystano środki z UE i środki własne gminy, drugi etap to odwodnienie i pogłębienie piwnic ze środków funduszu sołeckiego, trzeci etap to wykonanie elewacji, wymiana drzwi, wyłożenie schodów przy sklepie i inne prace ze środków własnych gminy. Koszt wszystkich prac to: I etap – 240.834,77 zł., II etap 17.607 zł., III etap – 62.000 zł. Razem koszt prac wykonanych w tym roku to 320.441,71 zł. Nie wliczono tu pracy koparki, przywozu klińca i innych wydatków, które podliczone zostaną na koniec roku. Do dzisiaj koszt remontu wyniósł: 614.207,79 zł. Do zrobienia zostało: odwodnienie z tyłu budynku, parking, piwnice na co zostały przeznaczone środki funduszu sołeckiego na 2011 rok oraz dokończenie zakupów wyposażenia. We wrześniu odbyło się zebranie Wspólnoty Gruntowej Mieszkańców Wsi Gorzyce. Wspólnota przyznała środki na wyposażenie Domu Ludowego. Dotychczas za te środki wybudowano chłodnię, kupiono: naczynia, sztućce, garnki, lodówkę, patelnię elektryczną, taboret gazowy czyli tzw. reszo, meble i inne drobne ale ważne rzeczy do kuchni.

 

Informację przedstawił  radny Gorzyc Tadeusz Czajkowski.

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy