^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W gimnazjum im. Jana Pawła  II w Kątach w dniu 19 października  odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów z klasy pierwszej . Przyjęcie na ucznia zbiegło się w czasie z dniem patrona gimnazjum Jana Pawła II , bo właśnie 32 lata temu został wybrany na stolicę apostolską.

 

Gimnazjum w Kątach, które niedawno otrzymało jako patrona Jana Pawła II pierwszy raz w swojej historii obchodziło jego dzień. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Stanisława Mirka, na której byli obecni wójt gminy Krzysztof Augustyn, zastępca wójta Franciszek Miśkowicz, grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice. Po modlitwie w kościele młodzież z gimnazjum oraz zaproszeni goście w procesji prowadzonej przez poczet sztandarowy  przeszli do budynku gimnazjum. Tam po odśpiewaniu Hymnu Narodowego młodzież ślubowała być wzorowymi  uczniami i stosować się do zasad moralnych głoszonych przez Jana Pawła II. Wójt Gminy Krzysztof Augustyn podkreślił jak duży wysiłek w wychowanie młodego pokolenia wkładają rodzice i pedagodzy, zwrócił się też do młodzieży gimnazjum z prośbą aby rozwijali swoje zainteresowania i zostali ludźmi na miarę Jana Pawła II.

Na koniec uczniowie zaprezentowali program słowno-muzyczny , by uczcić pamięć swojego patrona Jana Pawła II.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy