^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Kobieta jasielskiej wsi w XX wieku – Ocalić od zapomnienia to tytuł publikacji, pracy zbiorowej osiemdziesięciu kobiet.  Spotkanie promujące i przedstawiające wydaną książkę miało miejsce 21 października 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie.

W książce można poznać sylwetki kobiet działających społecznie i życie materialne oraz duchowe lokalnej wsi z przeszłości. Publikacja to pomnik trwalszy niż ze spiżu kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich działających w naszej gminie.

 

 

W spotkaniu promującym książkę uczestniczyli: wójt gminy Krzysztof Augustyn, zastępca wójta Franciszek Miśkowicz, przewodniczący rady gminy Zenon Książkiewicz, poetka Emilia Polak, przewodniczące powiatowej RKG w Jaśle, nauczyciele z gimnazjów wraz z uczniami , zespoły folklorystyczne Magurzanki  i Pokolenie oraz inni zaproszeni goście.

 

Zespoły Magurzanki  oraz Pokolenie  nadały oprawę słowno-muzyczną  premierze książki. W swoim programie przedstawiły ponad półtora wieku działania KGW w naszych stronach. Wójt wręczył książki i podziękowania za jej wydanie działaczką KGW , a także zapewnił o pomocy finansowej ze strony Gminy w kolejnych takich inicjatywach, dzięki którym można połączyć nowoczesność z polską tradycją.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy