^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Ostatnia sesja rady gminy w kończącej kadencję odbyła się 10 listopada 2010 roku, na sesji byli obecni wszyscy radni , wójt gminy, zastępca wójta, pani sekretarz oraz sołtysi z poszczególnych miejscowości. Sesja była wyjątkowa  z dwóch powodów, po pierwsze podjęto 14 uchwał, a po drugie była to ostatnia sesja podsumowująca działalność rady gminy w ciągu ostatnich czterech lat. Duża liczba uchwał była spowodowana tym, że następna sesja zbierze się dopiero po wyborach . Stąd też rozwiązano ważne sprawy dotyczące kanalizacji i oczyszczalni ścieków aby mogło zacząć funkcjonować przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Kolejną sprawą były podatki, podjęto uchwałę zwalniającą przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej z odpowiedzialności podatkowej od posiadanych nieruchomości czyli oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Przyczyni się do poboru mniejszych opłat za ścieki od mieszkańców. Nie zapomniano też o kulturze i sporcie: podjęto uchwałę ułatwiającą finansowanie klubów sportowych przez gminę. Teraz będą one dotowane przez Urząd Gminy. Wszystkie uchwały po przedyskutowaniu podjęto jednogłośnie. 

 

Sesja rady gminy była trzynastą w roku, a pięćdziesiątą drugą w czasie kadencji. Rada w ciągu czterech lat podjęła 341 uchwał (większość jednogłośnie), które ułatwiły życie mieszkańców i wdrążyły wiele przepisów prawnych zmienionych na szczeblu państwowym. Na koniec sesji przewodniczący rady Zenon Książkiewicz podziękował radnym za cztery lata dobrej współpracy a także za obecność, ponieważ w latach 2006-2007 odsetek uczestnictwa radnych w poszczególnych sesjach wyniósł 98,8%. W radach, co prawda jako goście i głos doradczy uczestniczyli sołtysi wsi w gminie ale ich uczestnictwo było ważne i pomogło w przedyskutowaniu wielu uchwał.  Wójt gminy także podziękował radzie za dobrą współpracę, która poprawiła warunki życia mieszkańców i doprowadziła do zrealizowania szeregu inwestycji, na które wykorzystano ogromne pieniądze pozabudżetowe bo ponad 21 mln, przy czym roczny budżet gminy wynosi około 21-22 mln złotych. Takiej kadencji w historii naszej gminy jeszcze nie było, aby tak duże środki zostały pozyskane i wykorzystane na inwestycje które stymulują przecież rozwój gospodarczy i poprawiają warunki życia mieszkańców. Pomimo tego, że należymy do grupy najbiedniejszych gmin w Polsce mamy się czym szczycić.      

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy