^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zgodnie z raportem miesięcznym przekazanym przez inżyniera kontraktu zaawansowanie prac wynosi 30% całości prac. Do końca grudnia wykonano ok. 10 km kanalizacji sanitarnej. Wybudowano ściany reaktora biologicznego, piaskownika, komory płukania piasku oraz komory tlenowej stabilizacji osadu w oczyszczalni ścieków oraz strop zbiornika uśredniającego. Na terenie budowy pracuje 19 koparek, 1 ładowarka, 3 walce, 1 żuraw samochodowy, 2 ciągniki siodłowe, 2 wibratory do betonu, 5 ubijarki skoczki, 6 ubijarek płyt. Na placu budowy w okresie sprawozdawczym pracowało 67 osób, w tym 44 robotników, 20 operatorów, 3 inżynierów. W styczniu planuje się wykonanie około 4 km kanalizacji oraz wykonanie przejścia kanalizacją pod drogami wojewódzkimi na ul. Jasielskiej, Mickiewicza i Dukielskiej.
Zgodnie z zapisami umowy zawartej między Gminą Nowy Żmigród a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego do 30 maja 2010, wszyscy którzy dokonają wpłat na przyłącza mają być wpięci w sieć kanalizacji sanitarnej. Społeczne Komitety Budowy Kanalizacji działające w poszczególnych miejscowościach przypominają o dokonywaniu wpłat  800 zł na przyłącza.  
Oto numery kont:
Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Mytarka - 93 8636 1015 2004 1601 7421 0001
Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Nowy Żmigród - 46 8636 1015 2004 1601 7418 0001
Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Mytarz - 38 8636 1015 2004 1601 7434 0001 
Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udzielają społeczne komitety budowy kanalizacji których składy podajemy poniżej oraz Biuro Inżyniera Kontraktu pod adresem Mytarka 68 (naprzeciw tartaku, dom wynajęty od Pana Fryderyka Winiarskiego)
Telefony Kontaktowe: Inżynier Kontraktu – Waldemar Czubaj 606 873 528, Inspektor Nadzoru - Maciej Gil 692 426 938. Informację można także uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej u Pana Kierownika Krzysztofa Wnęka Tel. 0-13 4415605 wew.16  
Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji w Nowym Żmigrodzie; Edward Bakuta, Tomasz Śmiertelny, Dariusz Piotrowski, Florian Przybycień, Tadeusz Gajda, Robert Lentner, Tadeusz Trychta.Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji w Mytarzy; Stanisława Wielgosz, Bogdan Skalski, Mariusz Marchewka, Stanisław Pęcak, Grzegorz Bara.Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji w Mytarce; Alfons Źrebiec, Władysław Biernacki, Dorota Dziadosz, Marzena Trybus, Zdzisław Czekaj.

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy