^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gmina Nowy Żmigród wspólnie z Miastem Jasłem oraz pozostałymi gminami powiatu jasielskiego rozpoczęła realizację projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20072013. Projekt realizowany jest w okresie XII.2012VII.2014.

 

Jednym z głównych działań w projekcie jest uruchomienie i trwałe osadzenie w systemie zapewniania usług publicznych mechanizmów partycypacji obywatelskiej poprzez utworzenie forum obywatelskiego Jasielska Agora, składającego się z Zespołów gminnych wybranych w każdej gminie powiatu jasielskiego. Realizacja tego działania stanowi kluczowe zadanie z punktu widzenia wdrożenia mechanizmów partycypacji obywatelskiej w zakresie usług publicznych, na który szczególny nacisk położony będzie w nowej perspektywie 2014–2020.

Zakłada się powołanie w każdej gminie powiatu jasielskiego Zespołu gminnego Jasielskiej Agory składającego się do 5 przedstawicieli sołectw/osiedli oraz do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z każdej Gminy. Zespół gminny zostanie powołany na podstawie przygotowanego regulaminu.

Jasielska Agora będzie służyć jako forum konsultacyjne i opiniodawcze przy realizacji większości zadań projektu, spotykać się będzie w pełnym składzie (wszystkie Zespoły gminne) min. l raz na kwartał, a podczas spotkań przedstawiany będzie przebieg prac oraz kolejne działania. Członkostwo w Jasielskiej Agorze ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Zespoły Jasielskiej Agory w poszczególnych gminach służyć będą pomocą w zakresie realizacji komponentów projektu i spotykać się będą min. 2 razy w kwartale.

W związku z koniecznością utworzenia Zespołu Jasielskiej Agory dla Gminy Nowy Żmigród, niniejszym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców  na spotkanie organizacyjne połączone z wyborem członków Zespołu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.02.2013 o godz 15:30 w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, sala 14. Podczas spotkania przekazane zostaną Państwu informacje w zakresie szczegółów funkcjonowania Jasielskiej Agory.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy