^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 ARiMR ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych", 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", objętego PROW 2007-2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" w zakresie środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe".

 

Informacja o naborze wniosków w ramach działania „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Informacja o naborze wniosków w ramach działania „PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU WYSTĄPIENIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach osi priorytetowej 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” w zakresie środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe”

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy