^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ZARZĄDZENIE Nr 85/2012
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów uchwał Gminy Nowy Żmigród w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Żmigród z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2013 (załącznik nr 2).

§ 2.Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów.

§ 3.Termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały:
rozpoczęcie konsultacji 14 listopada 2012 r.
zakończenie konsultacji 23 listopada 2012 r.

§ 4.Forma konsultacji:
a. konsultacje będą przeprowadzone w formie wypełnienia arkusza konsultacyjnego w formie elektronicznej lub w formie papierowej udostępnionej na stronie internetowej i w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród (załącznik nr 1),
b. wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 do godz. 15.30 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie określonym w pkt. 3.

Na kopercie (lub w tytule e-maila) należy wpisać: "Konsultacje Programu Współpracy 2013".

§ 5. Publikacja informacji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji oraz projekt konsultowanego dokumentu udostępnione są:
a. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nowy Żmigród (www.bip.nowyzmigrod.pl),
b. Strona internetowa Gminy Nowy Żmigród (www.nowyzmigrod.eu),
c. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

§ 6. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Nowy Żmigród nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy