^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zarządzenie Nr 90/12
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 04.12.2012 r. 

w sprawie sprzedaży samochodu używanego marki  LUBLIN  A 06B (ŻUK)

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie o samorządzie gminnym jednolity tekst: Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami  zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego samochód marki LUBLIN A 06B (ŻUK), kolor czerwony, rok produkcji 1984, pojemność silnika /rodzaj 2120cm3/96KW, cena wywoławcza wynosi  − 1.100,00  zł  brutto stanowiącego  własność Gminy Nowy Żmigród.

2. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1  w składzie:
1. Radosław Kujawski
2. Bożena Kmiecik
3. Sylwia  Sudyka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie

Regulamin

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy