^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Komunikat
Wójta Gminy Nowy Żmigród
 
W dniu 26 października 2012 roku w  godz. od 17.00–17.30 odbędą się głośne próby syren alarmowych na obszarze Gminy Nowy Żmigród funkcjonujących w centralnym systemie alarmowania obrony cywilnej oraz pozostałych syren alarmowych stanowiących elementy Systemu Wykrywania i Alarmowania.
 
Ćwiczebnie ogłoszone zostaną sygnały alarmowe obrony cywilnej:
− alarm powietrzny (godz. 17.00) − modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
− odwołanie alarmów (godz. 17.30) − ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

 

Rodzaje alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Sposób odwoływania alarmów

Za pomocą syren

Przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków TVP
i radiofonii przewodowej

Za pomocą syren

Przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków TVP
i radiofonii przewodowej

Alarm o klęskach
żywiołowych i zagrożeniu
środowiska

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
informująca o zagrożeniu
i sposobie postępowania
mieszkańców

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję Alarm
O Klęskach .................................
dla .................................
(podać nazwę miasta, terenu)

Alarm powietrzny

Dźwięk modulowany
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam Alarm Powietrzny
dla ..........................
(podać nazwę miasta, terenu)

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję Alarm Powietrzny
dla............................
(podać nazwę miasta, terenu)

Alarm o skażeniach

Dźwięki trwające 10 sekund
powtarzane przez 3 minuty.
Czas trwania przerwy
między dźwiękami
powinien wynosić 25-30 sekund

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam Alarm
O Skażeniach ..........................
(podać rodzaj skażenia)
dla ..........................
(podać nazwę miasta, terenu)

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję Alarm O Skażeniach
dla ..............................
(podać nazwę miasta, terenu)

Uprzedzenie o zagrożeniu
skażeniami

-

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Osoby znajdujące się
na terenie ..........................
Około godz. ...... min. .......
może nastąpić
skażenie ..........................
(podać rodzaj skażenia)
z kierunku ..........................
(podać kierunek)

-

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję Uprzedzenie
O Zagrożeniu Skażeniami .................................
(rodzaj skażenia)
Dla .................................
(podać nazwę miasta, terenu)

Uprzedzenie o zagrożeniu
zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu
uprzedzenia o zagrożeniu
zakażeniami ustalają
organy Inspekcji Sanitarnej

-

-

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy