^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie oraz Jasielskie Stowarzyszenie Jeździeckie realizowało projekt ,,Jeździectwo w Wychowaniu Patriotycznym – Program Mały Ułan”. Środki na realizację projektu, dzięki staraniom Wójta Gminy Nowy Żmigród pozyskano z Ministerstwa Edukacji za pośerdnictwem Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
Główne cele programu to integracja dzieci wiejskich z dziećmi miejskimi oraz rozbudzanie zainteresowań uczniów i kształtowanie patriotyzmu. Programem objęci zostali uczniowie kształcenia zintegrowanego z trzech szkół gminy Nowy Żmigród: Szkoła Podstawowa w Kątach – 36 dzieci, Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie – 42 dzieci oraz Zespół Szkół w Łężynach – 38 dzieci. Do realizacji projektu włączona została Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle jako szkoła partnerska. Istotnym i głównym elementem programu był wyjazd uczniów do stadniny w Jaśle, gdzie dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach na terenie stadniny (nauka jazdy na koniu, spotkanie z ułanem, zapoznanie z pracami związanymi z opieka nad końmi, poznanie podstawowych pojęć związanych z jeździectwem, elementy umundurowania ułana). Ponadto przybliżono uczniom postać Henryka Dobrzyńskiego o pseudonimie Hubal. Spotkanie w stadninie zakończyło się wspólnym grilowaniem.
16 grudnia br. w świetlicy ,,czwóreczka„ w Jaśle odbyło się spotkanie podsumowujące program. Podsumowanie przebiegało się w formie konkursu, w którym wzięło udział 16 drużyn (trzyosobowych patroli) z poszczególnych szkół. Byli to uczniowie, którzy zwyciężyli w szkolnych konkursach wiedzy, zdobytej w ramach programu. W finale zwycięzcami zostały drużyny:

I miejsce - Szkoła nr 4 w Jaśle

II miejsce - Zespół Szkół w Łężynach,

III miejsce  - Szkoła Podstawowa w Kątach.

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, a uczestnicy koszulki z herbem gminy Nowy Żmigród oraz wizerunkiem ułana na koniu. Nagrody i gratulacje zwycięzcy odebrali m.in. z rąk zastępcy wójta Franciszka Miśkowicza, który uświetnił swoją osobą uroczystości wręczania nagród. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Spotkaniom-wyjazdom towarzyszyła miła atmosfera dzięki Panu Janowi Urbanowi, który czuwał nad realizacją programu. Podziękowania należą się także panu wójtowi Krzysztofowi Augustynowi za starania o środki finansowe na realizację projektu.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy