^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


          W ostatnim czasie w naszej miejscowości bardzo popularne są spotkania, których inicjatorem i organizatorem jest sołtys wsi Kąty pan Tadeusz Źrebiec. Miejscem tych spotkań jest budynek naszego Gimnazjum, a dokładniej sala gimnastyczna i pomieszczenia, którymi dysponuje Pan sołtys. Raz w tygodniu sala udostępniana jest młodzieży. W tym czasie chłopcy i dziewczyny grają przede wszystkim w siatkówkę. Nie brakuje też kibiców.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w okresie jesienno – zimowym, podczas długich wieczorów spotykały się i doskonaliły swoje umiejętności w robótkach ręcznych. Tym razem powstały piękne prace ze sznurka. Zajęcia prowadziła pani Zofia Bilska z Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie. Pracy mam przyglądały się dzieci i próbowały swoich możliwości artystycznych. Na klika dni przed świętami wielkanocnymi zebrały się panie
z KGW i wspólnie malowały pisanki. Najbardziej pomysłami błyskały panie Janina Wokurka, Dorota Wokurka, Małgorzata Skiba i Krystyna Źrebiec. Część pisanek przeznaczono na wystawę do Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Pan sołtys w swoim pomieszczeniu posiada komputer z dostępem do Internetu. Każdy może skorzystać z tego komputera w czasie, gdy trwają popołudniowe spotkania.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w naszej gminie niewiele jest miejsc, gdzie młodzież mogłaby bezpiecznie i pożytecznie i właściwe spędzać czas wolny, dlatego na pochwałę zasługuje każda inicjatywa i każde działanie mające na celu zagospodarowanie pożyteczne wolnego czasu dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Te spotkania to alternatywa dla niepożądanych form. Integrują środowisko lokalne, są okazją do spotkań pokoleń, wymiany doświadczeń, rozwijają zainteresowania, uczą współdziałania i zdrowej rywalizacji, propagują zdrowy styl życia, dlatego są godne naśladowania.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy