^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


        W dniu 4 czerwca 2008 roku odbyła się kolejna narada robocza dotycząca przygotowań do budowy zbiornika wodnego Kąty - Myscowa. Spotkanie miało miejsce w Gospodarstwie Agroturystycznym "Monika" w Polanach, uczestniczyli w nim: przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańców Gminy Krempna i Nowy Żmigród na czele z Wójtami Kazimierzem Miśkowiczem i Krzysztofem Augustyn, Wojewoda Podkarpacki - Mirosław Karapyta, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - Jan Majka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski, dyrektor RZGW w Krakowie - Elżbieta Seltenreich, poseł na Sejm RP - Elżbieta Łukacijewska, poseł na Sejm RP - Stanisław Zając, Dyrektor Biura Poslelskiego Jana Burego - Bogusław Płodzień oraz przedstawiciele firmy BUDPLAN.

 

{mospagebreak}       Naradę której celem było omówienie stanu zaawansowania prac przygotowawczych do budowy zbiornika wodnego Kąty - Myscowa, prowadził Wojewoda Podkarapcki - Mirosław Karapyta. Najważniejszym omawianym problemem dotyczącym przygotowania niezbędnej dokumentacji, jest toczące się postępowanie w zakresie oddziaływania  tej inwestycji na środowisko w obszarze Natura 2000 i żyjące w nim gatunki roślin i zwierząt będących pod ochroną, które mogą ucierpieć podczas zmian w środowisku naturalnym.

       Specjalny zespół kierowany przez Wojewodę Podkarpackiego, określił najważniejsze problemy, które warunkują pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie decyzji środowiskowej.

       Na pytanie Wójta Gminy Nowy Żmigród, dotyczące zapewnienia finansowania dalszych prac przygotowawczych, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski zapewnił, że niezbędne pieniądze zostaną przekazane do RZGW w Krakowie. Daje to nadzieję, że prace dotyczące tej ważnej inwestycji, mającej na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ujęcie wody pitnej dla Jasła, Dębicy i Mielca będą kontynuowane.

      

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu